Souhlas je udělován správci údajů:

EKOFARMA ADRŠPACH, Ratajova 1113/8, Kunratice, Praha 4, 148 00, IČ11160845, DIČ CZ6203210541

Rozsah zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:

    1. identifikační a adresné údaje: oslovení, jméno a příjmení, adresa zákazníka, nebo dodací adresa

    2. elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa

    3. firemní údaje: název firmy, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:

    1. Pro vytvoření a zpracování objednávky, nebo pro dokončení registrace zákazníka na eshopu.

    2. Osobní údaje zákazníka nejsou předávány žádné třetí osobě vyjma správce daně.

    3. Osobní údaje zákazníka uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení šifrováním a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.

    4. Po ukončení smluvního vztahu jsou veškeré osobní údaje automaticky smazány z elektronické databáze správce údajů. Smluvní vztah trvá přesně 2 roky dle zákonné lhůty na reklamaci produktu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.