I. Úvod

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě, který se nachází na adrese www.premiovehovezi.cz.

Provozovatel: EKOFARMA ADRŠPACH s.r.o.,  se sídlem Ratajova 1113/8, Kunratice, Praha 4, 148 00 IČ:25977733, DIČ: CZ25977733 (dále prodávající)

Internetový obchod www.premiovehovezi.cz se zabývá prodejem potravin v bio kvalitě a veškeré smluvní vztahy, uzavírané prostřednictvím tohoto internetového obchodu, jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li zákazníkem spotřebitel, pak také zákonem o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. Zboží

Zboží a jeho ceny, které uvádíme na stránkách, jsou pro nás závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

III. Uzavření kupní smlouvy

1) Kupní smlouva vzniká v případě, že kupující objedná na e-shopu zboží a prodávající nabídku přijme. Přijetí objednávky je neprodleně oznámeno kupujícímu informativním e-mailem, zaslaným na jeho e-mailovou adresu udanou v objednávce. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího, nebo na základě zákonných důvodů. Před odesláním objednávky si, prosím, překontrolujte všechny Vámi zadané údaje. Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je mu znám obsah těchto OP a že s jejich obsahem souhlasí.

Minimální hodnota objednávky pro odběr ze dvora (prodejna) není stanovena. 

Minimální hodnota objednávky pro rozvoz na odběrová místa je 500 Kč. 

Minimální hodnota objednávky pro rozvoz službou MESSENGER je 500 Kč. 

2) Registrace a slevy

 Lze dohodnout speciální ceny a podmínky pro velkoodběratele, restaurace a další. Máte-li zájem, kontaktujte nás.

IV. Platební podmínky a cena zboží

Platby na e-shopu platbou předem nebo kartou. Při odběru zboží ze dvora platba kartou nebo hotově.

Cena objednaného zboží je ihned viditelná na konci nákupního procesu a cenu konečnou potvrzujeme e-mailem, příp. sms.

Konečná cena může být mírně upravena, dle skutečné váhy masa (max. ±10%). Jelikož nejsme schopni při porcování masa zaručit přesnou váhu na gram (tedy například celé kilo), počítáme s tolerancí ±10% při váze. Díky tomu se při vyzvednutí může cena změnit dle skutečné váhy masa. O této změně budete informování před odebráním masa. Maso, které je vyzrálé a balené v ochranné atmosféře a  zraje i po zabalení. Jeho váha může  mírně kolísat. Toto není na závadu. Cena konečného produktu se stanovuje v den bourání.

V. Doručování

Dostupnost Vámi objednaného zboží a termín, kdy bude zboží k dispozici, oznamujeme prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, sms. Pokud se stane, že je Vámi objednané zboží vyprodáno, budeme Vás o této situaci neprodleně informovat na Vámi zadaný e-mail. Daňový doklad k doručovanému zboží je součástí dodávky.

Pro převzetí zboží můžete zvolit dva způsoby (vždy za splnění níže uvedených podmínek):

 1. Závozy dle vyhlášeného aktuálního rozvozového plánu

 2.   Vyzvednutí přímo na farmě na adrese EKOFARMA ADRŠPACH, Horní Adršpach 26, Adršpach 549 52. Otevírací doba prodejny pro výdej objednaného zboží je čtvrtek od 14.00 do 15,30 hodin nebo po telefonické dohodě.

VI. Reklamace

1) Reklamace

Zboží, zakoupené v eshopu je nutné reklamovat nejpozději v poslední den spotřeby. Případné reklamace řešíme a posuzujeme individuálně. Pokud chcete maso reklamovat, nejdříve nás kontaktujte mailem, do kterého opište údaje z etikety (nebo ji vyfoťte) a popište závadu. Tento fakt nám, prosím, sdělte i na telefonní číslo +420 775 734 578, Po té dohodneme konkrétní postup reklamace zboží. Pokud se jedná o vadu balení, je nutné pořídit fotografii a také zaslat emailem.

Při reklamaci je vždy nutné produkt vrátit zpět, pro posouzení vady balení nebo vady masa. O výsledku reklamace budete informováni e-mailem. Reklamace se snažíme posoudit co nejdříve. Při uznání reklamace vám budou vaše peníze vráceny zpět  formou bankovního převodu.

Vakuové balení

Ihned po bourání balíme naše hovězí maso do sáčků vlastní vakuovou baličkou a označujeme etiketou s informacemi a datem spotřeby. Vakuové sáčky po odsátí vzduchu pevně obemknou balenou porci a při skladování v chladu a temnu významně prodlouží trvanlivost takto baleného masa. Určující pro spotřebu je datum uvedené trvanlivosti společně s datem balení. Trvanlivost udávaná na webu je ve dnech od data balení (nikoli dodání). Při vakuovém balení může vzniknout větší množství volné šťávy (v žádném případě se nejedná o krev), která se ve vakuu uvolňuje přirozenými procesy a není na úkor kvality masa. Její množství je závislé na věku  zvířete, na délce zrání masa a na dalších faktorech ovlivňujících zrání masa.

Maso balené ve vakuu mírně změní barvu po určitém čase. Tato změna je způsobená absencí kyslíku a nemá vliv na kvalitu. Před přípravou je nutné maso vždy vybalit z vakuového sáčku a nechat  vydýchat. Po nějaké době se mu vrátí barva i vůně. Na závadu není ani mírně nazelenalá barva masa i šťávy. U vakuově balených mas typu žebra, či mas s kostí může manipulací dojít k proražení obalu. Pokud narazíte na porušený obal, je nutné maso neprodleně zpracovat nebo zamrazit. Mrazit můžete také  ve vakuovém balení.

VII. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Většina námi dodávaného zboží podléhá rychlé zkáze, proto jej zejména z hygienických důvodů nelze vrátit. Pokud nastane situace, kdy zboží bude možné vrátit, veškeré náklady na vrácení nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

1) Jedná-li se o spotřebitele

Odstoupit od Kupní smlouvy, uzavřené v souladu s těmito OP, může spotřebitel (kupující) nejpozději do 2 dnů od obdržení potvrzovacího e-mailu či SMS  a to zasláním e-mailu či SMS na náš kontaktní e-mail, či telefonní číslo.

Odstoupit od Kupní smlouvy lze také v případě nákupu zboží, které nepodléhá rychlé zkáze, a to do 14 dnů od jeho převzetí (bez ohledu na způsob převzetí zboží, či provedení platby). V takovém případě má kupující povinnost vrátit zboží kompletní, v původním obalu, bez známek opotřebení, či poškození na své vlastní náklady.

Důvod vrácení zboží a odstoupení od Kupní smlouvy nemusí kupující uvádět. Částku plně odpovídající ceně za zboží s případnými náklady na dodání ke kupujícímu (poštovné), je prodávající povinen uhradit do 14 dnů, a to od doručení zboží k prodávajícímu, nebo od odstoupení od smlouvy v případě, že zboží nebylo ještě dodáno kupujícímu. V těchto případech nám kupující zašle číslo bankovního účtu, na který má být hotovost zaslána, a to na e-mail admin@premiovehovezi.cz

2) Jedná-li se o podnikatele

Objednávky, které bude podnikatel (kupující) uskutečňovat v rámci svého podnikání, můžou být zrušeny pouze po předchozí oboustranné domluvě.

3) Storno objednávky

Objednávku lze stornovat pouze písemně e-mailem.  

Objednávku lze stornovat bez náhrady nejpozději do termínu uzávěrky objednávek

Pokud stornujete objednávku před závozem, jste povinni uhradit vzniklé náklady (příprava, balení, bourání atd., a pokud se zboží ve lhůtě spotřeby nepodaří prodat, tak i celou jeho hodnotu)

V den závozu již není možné objednávku stornovat

V případě osobního odběru v prodejně musíte být osobně nebo v zastoupení přítomni. Pokud nastane situace, kdy si zboží nemůžete vyzvednout, neprodleně nás informujte na telefonním čísle a domluvíme se na alternativním předání. Pokud se s Vámi nebudeme schopni domluvit, budete nuceni uhradit vícenáklady, které nám mohou vzniknout.

VIII. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí, že poskytnuté osobní údaje bude prodávající zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Kupní smlouvy. Kupující má oprávnění na informaci, jaké údaje o něm prodávající eviduje a tyto údaje má oprávnění měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující má dále oprávnění nám písemně sdělit, že již od nás nechce dostávat obchodní sdělení, které je mu zasíláno na e-mailovou adresu získanou v souvislosti se zasláním jeho objednávky.

IX. Řešení sporů

Uzavřením Kupní smlouvy se kupující spolu s prodávajícím společně zavazují, že veškeré případné neshody vzniklé v souvislosti s uzavřením či uzavíráním Kupní smlouvy se nejprve pokusí vyřešit smírnou cestou. V případě, že se tak nestane, budou případný spor řešit obecné soudy.

X. Kontaktní údaje

Kontaktními údaji kupujícího jsou e-mail, telefonní číslo a adresa, které zadává v průběhu své objednávky. Takto poskytnuté údaje jsou pro účely realizace Kupní smlouvy považovány za závazné.

Kontaktními údaji prodávajícího jsou: e-mail admin@premiovehovezi.cz, tel. +420 7750734 578, kontaktní osoba Monika Vejrostová.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2021